Köp- & Leveransvillkor

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen, Distans- och hemförsäljningslagen, E-handelslagen samt Marknadsföringslagen, och för företag - Köplagen.

 

Beställning

Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår webbplats. Vi accepterar alltså ej beställningar via ordinarie e-post, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi eller annan person lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.

 

KLARNA

Vi har valt Klarna som betaltjänst för vår försäljning. All betalning sker via Klarnas tjänst.

Läs mer om gällande köpvillkor för Klarnas betalalternativ här.

 

Återbetalning av KÖP

Vid återbetalning till kund som ångrat sitt köp, åtebetalas köpet via Klarna.
Har köpet betalats med PayPal hanteras återbetalningen via PayPal.

 

Återbetalning av kort och direktbank

Du som betalt din order, men av någon anledning har ångrat ditt köp får återbetalt till samma kort eller konto som pengarna dragits från. När vi har godkänt en retur, så kommer vi återbetala beloppet automatiskt

 

Priser och betalning

Alla priser är inklusive moms och anges i svenska kronor. Fraktkostnad tillkommer med 69kr på samtliga beställningar inom Sverige och 169kr utanför Sverige. Vid beställningar av varor för över 1000kr tillkommer ingen fraktkostnad inom Sverige.

 

Du betalar inga extra kostnader om du väljer betalkort som betalningsalternativ. Vid fakturabetalning tillkommer en avgift på 29kr och i det fall betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta notera att fakturan måste betalas i sin helhet inom utsatt tid även vid eventuell retur av varan. Betalningsvillkor är 14dagar och lagstadgad påminnelseavgift är för närvarande 60kr. Väljer du PayPal som betalningsalternativ tillkommer en avgift på 5% av totalsumman. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

 

Leveranser och leveranstider

Alla leveranser sker med en av oss vald speditör, vanligtvis Posten. Leveransadressen blir alltid den som du uppger vid beställning och skall vara den du är folkbokförd på. Kontroll av detta görs innan order blir godkänd. Vid flytt från folkbokföringsadressen eller vid annat val av adress ber vi dig att logga in på dina sidor och uppdaterar dessa, alternativt kontaktar du kundtjänst för hjälp. Om det uppstår transportskador eller förseningar med leveransen vänligen kontakta kundtjänsten för information kring retur eller avbeställning.

 

Vårt mål är alltid att leverera dina beställda varor så snabbt som möjligt. Leveranstiderna är dock olika beroende på hur dags och vilken dag som beställningen genomfördes och postens leveranstider till olika adresser och/eller delar av landet. Normal leveranstid för lagerförda varor är 2-5 arbetsdagar från det att varan beställdes.

 

Då varan som beställs är slut i lager eller på andra vis försenar leveransen kan detta komma att meddelas via den e-postadress som angivits vid beställning. Då en vara av flera är slut i lager så väntar hela ordern på att full leverans kan ske. Möjlighet finns till delleverans efter samråd med kundtjänst. Kunden har rätten och möjligheten att utan kostnad häva köpet vid eventuell leveransförsening.

 

Sweden Rock Merchandise tar ansvar för av oss orsakade förseningar i leveranser men inte förseningar orsakade av Force Majeure förhållanden utanför vår kontroll.

 

Ändra order

Kund äger fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Notera att order som redan levererats ut från vårt system ej kan ändras.

 

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura/betalning och frakthandlingar skapas. Föreligger leveransförsening är avbeställning möjlig även efter det att ordern effektuerats. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

 

Ej uthämtade paket/försändelser som skickas i retur till oss utan att föregiven anledning eller att information om detta har givits till Sweden Rock Merchandise utdebiteras en hanteringskostnad på 200 kr.

 

Ångerrätt

Du har alltid rätt att ångra ditt köp och returnera varorna inom 30 dagar från det att du mottagit din leverans. För att ett köp ska kunna upphävas eller ångras måste varan/varorna returneras till oss. Du behöver fylla i en returblankett och ange varför du vill returnera ditt paket. Vill du utnyttja din ångerätt så får du själv stå för den fraktkostnad som uppstår.

 

Varor i förvanskade tillstånd får ej returneras. Ett förvanskat tillstånd innebär, exempelvis tvättade eller använda textiler. Benämningen gäller däremot inte förvanskning som uppkommit enbart på grund av inspektion av varan, eller varor som skadats i postgången. Sweden Rock Merchandise tar inget ansvar för produkter som har skickats tillbaka och försvunnit i postgången.

 

Observera, har du valt att betala via faktura så måste denna vara betald i sin helhet vid retur enligt gällande förfallodatum.

 

Observera att ångerrätten gäller endast vid köp av Merchandisevaror i webbshoppen, kläder och dylikt, och omfattas ej av; - biljetter, camping, frukost eller extra armband. I dessa fall sker återbetalning endast vid inställd festival. 

 

Reklamationer

Reklamation av en vara skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

 

Sweden Rock Merchandise kommer i första hand att ersätta den defekta varan med en ny av samma sort.

 

Vi reklamationer eller byte av vara, fyll i returformuläret som kom med din order. Du betalar själv returfrakten om du vill byta en vara. Om varan skulle vara defekt så återbetalar vi dig för returportot när vi fått tillbaka den defekta varan. 

 

Återbetalning

I det fall kund på riktiga grunder häver ett köp, utnyttjar retur eller ångerrätt där betalning redan erhållits återbetalar Sweden Rock Merchandise denna betalning senast inom 30 dagar.

 

Personuppgiftspolicy

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

 

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

 

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i svensk domstol. Svensk lag skall tillämpas på alla tvister. 

 

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

OK